top of page

Missionskursen

 

Testa Mission missionskurs är CSN-berättigad och anordnas av June Folkhögskola. Efter två veckors introduktions-kurs i Sverige i augusti, åker kursdeltagarna ut i team till något av våra utbildningsländer i Sydamerika och Afrika. Under nio månaders tid är de en del av en lokal församling och delaktiga i deras sociala arbete. Samtidigt som de också lär sig genom teoretiska studier i form av onlinelektioner från Sverige, litteraturstudium, samtal, lokal undervisning samt genom rapporter och övriga uppgifter. Varje team är på två till sex personer. Vår önskan är att man i så hög grad som möjligt ska få praktisera i det som passar sina gåvor. Kursen avslutas med en avslutningskurs tillsammans med samtliga elever i Sverige. 

Syftet med Testa Mission är att du som kursdeltagare ska få utvecklas i din tro på Gud och växa i din kallelse. Under läsåret vill vi ge dig en möjlighet att upptäcka och använda dina gåvor, bland annat genom att ge dig tillfälle att uppleva och delta i församlingsliv i en annan kulturell miljö. Vi vill uppmuntra dig till ett helt liv i tjänst för Gud, oavsett var du befinner dig eller vad du har för yrke. Undervisningen i Testa Mission är gratis men du betalar en egeninsats för att täcka övriga kostnader i samband med kursen, den insatsen är 28 000 kr.

Allt Testa Missions arbete utgår från vår vision: Älska Gud, Älska människor och Dela livet. Välkommen med din ansökan!

bottom of page