top of page

Om oss

Alla kristna har ett uppdrag!
Alla är inte pastorer men alla kan missionera och berätta om sin kristna tro. Vår passion är att se människor förverkliga sina drömmar om mission i Sverige och övriga världen. Vi tror att Gud har en uppgift för alla människor. Därav erbjuder vi en missionskurs som i dagsläget genomförs i Afrika och Latinamerika. Utöver detta bedriver Testa Mission tre till verksamheter: teamresor, församlingsprogrammet och Help to help. Vår vision sammanfattar vi med orden: Älska Gud, Älska människor och Dela livet.

 

Tro

Testa Mission förespråkar en förkunnelse som utgår från Bibeln som Guds eget ord. Allt Guds ord är levande och behöver aktualiseras. Vissa sanningar är dock grundläggande såsom: Människans unika värde i skapelsen, Försoning – Omvändelse – Född på nytt, Dop i vatten efter att man kommit till tro, Den lokala församlingen, Lärjungaksap, Andens dop och Andens gåvor, Helande och Jesu återkomst.

 

Bakgrund

David Johansson är grundare och föreståndare för Testa Mission som startade den 8 december 1993, då under namnet Svenska Evangelistmissionen. Han är född den 28 november 1951 och började som förkunnare på heltid 1968. Han har under åren arbetet i flera pingstförsamlingar som Västerås, Filadelfia Stockholm, Sundsvall, Indal, Kramfors, Västervik, Luleå, Enköping och Connect Church Göteborg. 1969-1970 reste han med sin far, Georg Johansson, på kampanjer och hjälpte till i missionsarbete i Brasilien, Argentina och Bolivia. Sedan januari 2008 är han missionär på heltid och arbetar för att inspirera för mission i Sverige och övriga världen. David är anställd i Pingstkyrkan Arken i Värnamo som pastor med ansvar för mission. Evangelisation och mission har hela tiden varit hans fokus. Att hjälpa unga såväl som äldre att hitta sina gåvor och komma i tjänst har på samma sätt varit och är fortfarande hans passion.

Hösten 1993 hände något som på ett sätt blev något av en nystart för hans tjänst. David hade precis startat en evangelisationstidning vid namn Något För Alla och blev inbjuden att ha tidningen som bilaga i veckomagasinet Petrus som skulle startas tillsammans av fyra olika samfund. Under en bussresa tillsammans med tidningens personal hade han en märklig upplevelse. Det var kväll och mörkt i bussen, de flesta satt och slumrade när David i sina tankar väcktes som av en hälsning från någon. Han hörde ingen röst men det var ändå så klart och tydligt att han tog fram papper och penna och skrev: ”Starta Svenska Evangelistmissionen och verka för att evangelistens tjänst aktualiseras, inspirera till församlingsbyggande och initiera en allkristen evangelisationsstrategi för Sverige.”

David behöll sin upplevelse i sitt hjärta och berättade inte för någon om vad han varit med under bussresan. Veckan därefter var han kallad som bibelstudieledare för evangelister i Etiopien. När veckan var slut kom en etiopier fram till hans tolk och frågade: Får jag frambära ett profetiskt budskap till pastorn som undervisat oss? Tolken frågade David och det gick bra och så här löd det: ”Det här som du tänker starta när du kommer hem till Sverige som handlar om evangelisten och evangelisation, det ska du göra, säger Herren”. Det blev för David en stark bekräftelse på tilltalet i bussen.

Bara några månader senare, närmare bestämt den 8 december 1993, samlade David några predikanter och de startade Svenska Evangelistmissionen. Fokus har hela tiden varit att få fram fler förkunnare och att förkunna evangelium om Jesus Kristus. Hundratals ungdomar har genom åren tränats och sänts ut i Sverige och världen. Våren 2008 kände David att det var dags att paketera om visionen så att den nådde flera ungdomar. Han sökte Gud i bön men så en söndag vid en gudstjänst mötte han några 20-åringar som prövat på mission i olika länder. Han berättade sin vision och frågade dem. Vad skulle ni kalla det jag vill göra? De skulle tänka på det och efter några dagar möttes de igen. Kalla det för Testa Mission, sa de – och så blev det. Testa Mission blev samtidigt namnet på vår missionskurs som startades i samarbete med Mariannelunds Folkhögskola. Idag bedrivs missionskursen i samarbete med June Folkhögskola. 

Unga människor har sänts ut i Sverige och till flera andra länder. Utifrån Testa Missions arbete har ett antal församlingar i Sverige, som var på väg att tyna bort, gjort en nystart och ser sina församlingar växa igen. Det finns en gemensam nämnare för hela arbetet och det är att alla kristna har ett uppdrag och behöver finna sin del i det.

bottom of page