top of page

Sekretess policy
 

Testa Mission är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Du kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att mejla till info@testamission.se.


Testa Mission behandlar de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som registreras i samband med att du interagerar med oss på olika sätt, ex. gå en kurs hos oss, eller genom att ge gåva. Uppgifterna används endast för det specifika ändamålet som angivits, att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för ev. uppföljning. Vårt syfte är inte att behandla tredjehandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.


Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Testa Missions räkning och i så fall i samband med en särskild överenskommelse.


Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Det sker endast efter identifiering och uppgifterna skickas till din folkbokföringsadress. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

bottom of page