top of page

BOLIVIA

BOLIVIA

I Bolivia i Sydamerika har Testa Mission genomförts i staden Cochabamba med sina ca 800 000 invånare. Teamen bodde i förorten Sacaba där de var en del av församlingen Peña de Horeb. Församlingen har en vision om att nå många människor i Sacaba och bygger därför om sina lokaler för att kunna rymma många fler. I Peña de Horeb har tidigare elever kunnat få en inblick i hur församlingsarbete fungerar i Bolivia. De har fått inspireras, lära sig, ta del av det som händer i församlingen och samtidigt engagera sig och bidra med det som passat och utifrån sina gåvor. Den större delen av församlingsmedlemmarna är yngre än 30 år, men det finns också äldre som bär de traditionella quechua-kläderna och talar indianspråket quechua. 


Tidigare elever har fått praktisera på det sociala projektet SOANI. Projektet är beläget i församlingens lokaler och arbetar med barn och familjer som lever i fattigdom. Eleverna har deltagit på lördagar, då de ca 60 barnen kommer till kyrkan för att få läxhjälp. Under veckan har projektet även hembesök då familjer får en matkasse och det ges tillfälle att dela Guds ord. 

Eftersom Bolivias nationalspråk är spanska rekommenderar vi att de som vill åka till Bolivia och Sydamerika försöker lära sig så mycket spanska de kan innan utresa. Under läsåret deltar teamet också i spanskaundervisning på plats.

”Det som har betytt mest för mig på Testa Mission är att ha fått chansen och möjligheten att åka ut och förälska mig i ett helt annorlunda land. Det känns som att jag har hittat mitt andra hem, på andra sidan jorden, i ett land jag aldrig haft en tanke på innan. Att få chansen att göra praktisk arbete i en annan kultur, att få studera Bibeln på ett djupare sätt än vad jag har gjort innan och att i allt få lära mig mer om Gud! Dessutom, att få läsa i Bibeln och sen få möjlighet att utöva och uppleva det i verkligheten.”

Maria, Bolivia

bottom of page