Välkommen att ansöka till Testa Mission
i Bolivia, Peru, Kenya, Tanzania eller  Grekland.

David Johansson, Föreståndare

ADRESS

Testa Mission

Östra Pumparegatan 20

331 31 Värnamo

  • Testa Mission på Facebook
  • Testa Mission på Instagram
  • Testa Mission på YouTube

BOLIVIA - COCHABAMBA

I Bolivia i Sydamerika genomförs Testa Mission i staden Cochabamba med sina ca 800 000 invånare. Teamet bor i förorten Sacaba där de är en del av församlingen Peña de Horeb. Församlingen har en vision om att nå många människor i Sacaba och bygger därför om sina lokaler för att kunna rymma många fler. För tillfället firar man sina gudstjänster i det som senare ska bli kyrkans garage. I Peña de Horeb får du som elev en inblick i hur församlingsarbete fungerar i Bolivia. Du får inspireras, lära dig, ta del av det som händer i församlingen och samtidigt engagera dig och bidra med det som passar dig och dina gåvor. Församlingen har även många quechuatalande medlemmar och besökare. Detta är ett av de största indianspråken i Sydamerika. Många av quechuakvinnorna bär fortfarande traditionella kläder som indikerar deras tillhörighet.


Du får också praktisera i något av de sociala projekten; SOANI och FANICA. SOANI är beläget i församlingens lokaler och arbetar med barn och familjer som lever i fattigdom. FANICA möter varje vecka barn som arbetar på kyrkogården och som även de kommer från fattiga familjer. I båda projekten genomförs varje vecka hembesök till barnens familjer.

Eftersom Bolivias nationalspråk är spanska rekommenderar vi att de som åker till Bolivia försöker lära sig så mycket spanska de kan innan utresa. Under läsåret deltar teamet också i spanskaundervisning på plats.