BOLIVIA - COCHABAMBA

BOLIVIA - COCHABAMBA

I Bolivia i Sydamerika genomförs Testa Mission i staden Cochabamba med sina ca 800 000 invånare. Teamet bor i förorten Sacaba där de är en del av församlingen Peña de Horeb. Församlingen har en vision om att nå många människor i Sacaba och bygger därför om sina lokaler för att kunna rymma många fler. För tillfället firar man sina gudstjänster i det som senare ska bli kyrkans garage. I Peña de Horeb får du som elev en inblick i hur församlingsarbete fungerar i Bolivia. Du får inspireras, lära dig, ta del av det som händer i församlingen och samtidigt engagera dig och bidra med det som passar dig och dina gåvor. Den större delen av församlingsmedlemmarna är yngre än 30 år, men det finns också äldre som bär de traditionella quechua-kläderna och talar indianspråket quechua. 


Du får också praktisera på det sociala projektet SOANI. Projektet är beläget i församlingens lokaler och arbetar med barn och familjer som lever i fattigdom. Eleverna deltar på lördagarna, då de ca 60 barnen kommer till kyrkan för att få läxhjälp. Under veckan har projektet även hembesök då familjen får en matkasse och det ges tillfälle att dela Guds ord. 

Eftersom Bolivias nationalspråk är spanska rekommenderar vi att de som åker till Bolivia försöker lära sig så mycket spanska de kan innan utresa. Under läsåret deltar teamet också i spanskaundervisning på plats.