top of page

Missionskursen

 

Testa Mission missionskurs är CSN-berättigad och anordnas av June Folkhögskola. Efter två veckors introduktions-kurs i Sverige i augusti, åker kursdeltagarna ut i team till något av våra utbildningsländer i Sydamerika och Afrika. Under nio månaders tid är de en del av en lokal församling och delaktiga i deras sociala arbete. Samtidigt som de också lär sig genom teoretiska studier i form av onlinelektioner från Sverige, litteraturstudium, samtal, lokal undervisning samt genom rapporter och övriga uppgifter. Varje team är på två till sex personer. Vår önskan är att man i så hög grad som möjligt ska få praktisera i det som passar sina gåvor. Kursen avslutas med en avslutningskurs tillsammans med samtliga elever i Sverige. 

Syftet med Testa Mission är att du som kursdeltagare ska få utvecklas i din tro på Gud och växa i din kallelse. Under läsåret vill vi ge dig en möjlighet att upptäcka och använda dina gåvor, bland annat genom att ge dig tillfälle att uppleva och delta i församlingsliv i en annan kulturell miljö. Vi vill uppmuntra dig till ett helt liv i tjänst för Gud, oavsett var du befinner dig eller vad du har för yrke. Undervisningen i Testa Mission är gratis men du betalar en egeninsats för att täcka övriga kostnader i samband med kursen, den insatsen är 28 000 kr.

Allt Testa Missions arbete utgår från vår vision: Älska Gud, Älska människor och Dela livet. Välkommen med din ansökan!

Kursinnehåll

Allt Testa Missions arbete utgår från vår vision att “Älska Gud, Älska Människor och Dela Livet”. Genom Testa Mission vill vi att du som kursdeltagare ska få möjlighet att testa mission genom att ge dig verktyg och försöka skapa tillfällen för detta. Vi tror att bästa sättet att lära sig sker genom både praktiska och teoretiska studier.

Tillsammans med ditt team är du under läsåret en del av en lokal församling. Ni är en del av församlingens mötesverksamhet såsom gudstjänster, bönesamlingar, söndagsskola. Ni är även delaktiga i församlingens sociala arbete. Du får praktisera i församlingens olika verksamheter och upptäcka och tjäna utifrån dina gåvor. Detta kan exempelvis innebära att du är delaktig i lovsången, sköter ljud eller ljus, är med i barnverksamheten, evangeliserar, utför praktiskt arbete eller delar ett ord på gudstjänsterna. 

Ni är även med i församlingarnas sociala arbeten, dessa ser olika ut beroende på vilken plats du befinner dig, men du kan exempelvis vara med och hjälpa till på skolor, vara med på matutdelning, läxhjälp, rehabilitering för funktionshindrade, hembesök till familjer och äldre med mera. Vi tror på ett evangelium för ande, kropp och själ. Därför ser vi alla uppgifter som andliga. Då vi tror att vi går in i alla uppgifter med den Helige Andes kraft och med ett mål att tjäna och ära Gud. Så oavsett om du lägger bandage, umgås med människor, städar, delar ut soppa, sjunger, spelar eller predikar har du en andlig uppgift.


Varje tisdag och onsdag har du onlinelektioner via zoom med hela klassen, oavsett vilket land ni är i, och med lärare från Sverige. Varje pass är två timmar. Parallellt med detta läser du litteratur som går i linje med ämnet och har gruppsamtal utifrån varje veckas läsning. Du lyssnar även på en podd och har poddsamtal med ditt team. Varje vecka deltar teamet också i undervisning lokalt, med sin lokala koordinator eller pastor. Varje månad skriver man skriftliga uppgifter utifrån ämnet som har studerats samt en månadsrapport över månaden som gått. Under året genomförs även några grupparbeten. 


På tisdagarna har vi det som kallas Bibelspåret eller Bible workshop. Där vi tillsammans läser en bibelbok i taget och får fördjupa oss i den. Utifrån frågor så som: Vem skrev den? När? Vad är kontexten bakom boken? Hur kan vi applicera Ordet idag? En lärare är med och undervisar och lämnar även utrymme för samtal över teamen. Vi läser ett evangelium, apostlagärningarna och några av breven under årets lopp. Alla elever uppmanas även till att läsa resterande delar av Nya (och gamla) testamentet under året.


På onsdagarna har vi undervisning utifrån centrala teman som blir olika ämnesblock under året. Här möter du ett gäng olika pastorer, församlingsbyggare och ledare som undervisar utifrån deras arbete och passion. Detta är några av teman som studeras under året:

 • Uppdraget – hur kan du göra när du delar med dig av din tro och vad innebär det att bygga församling?

 • Kulturförståelse – hur kan vi anpassa oss till en annan kultur och förmedla evangeliet över kulturgränser?

 • Lärjungaskap – vad innebär det att vara Jesu lärjunge och följa honom? Hur kan det se ut?

 • Missionsstrategi – vad är vårt uppdrag? Hur gör man? Vad börjar man?

 • Andens gåvor – vilka är dessa och vad står det för? Hur kan jag upptäcka mina gåvor?

 • Församling och ledarskap – vad är Guds församling och varför är den lokala församlingen så viktig? Hur kan man bygga församling?

Vi samarbetar även med IBRA och tillsammans har vi ett mediaspår. Där ni som team får starta instagramkonton, göra podd & filmer som ni kan skicka hem till era församlingar i Sverige, och arbeta med kreativt skrivande. Detta pågår löpande under året.


Mitt under året har alla i samma land kursdagar två veckor och då kommer lärare från Sverige till teamen. Under denna tiden är det fokus på Anden, gåvorna och bibelundervisning.


I slutet av läsåret har vi en avslutningskurs där vi börjar reflektera över vad du tar med dig från året med Testa Missions missionskurs. Vi reflekterar även kring hur du kan applicera det du lärt dig oavsett var i världen du bor.

Årsupplägg

 

Start

I mitten av augusti börjar vi läsåret med en två veckors introduktionskurs i Sverige, då samtliga kursdeltagare träffas för att lära känna varandra och få information och undervisning inför det kommande läsåret. Sedan reser du tillsammans med ditt team ut till ert utbildningsland där ni möts upp av er nationella koordinator. Någon från Testa Missionsteamet är med i praktiklandet för att ha introduktionsdagar med teamet. 

 

Praktiska studier

Den nationella koordinatorn finns nära teamet under hela läsåret och är väl insatt i din nya kultur och samhälle och kan därför handleda dig i anpassningen till din nya vardag. En annan uppgift den nationella koordinatorn har är att verka för en bra praktik och goda relationer till församlingen. I de verksamheter ni gör praktik i, finns också en eller flera handledare som kommer att handleda er i det ni ska göra.

 

Praktiken är ofta uppdelad i flera områden. En viktig del är att du tillsammans med ditt team får vara en del av en lokal församling. Där inbjuds ni till att vara en del av församlingsarbetet, exempelvis genom söndagsskola, ungdomssamlingar, medverka på gudstjänster och göra hembesök. Praktiken har också en social prägel där ni som team får verka för ett bättre samhälle tillsammans med kyrkan. Det kan vara på till exempel en skola, ett projekt eller en organisation.

Teoretiska studier

De teoretiska studierna omfattas av onlineundervisning från Sverige, böcker att
läsa och reflektera kring som team, samt lokal undervisning i praktiklandet.

Teman som behandlas är bland annat församling och lärjungaskap, missionsstrategi, djupdykning i bibeln och media som verktyg i mission - i samarbete med IBRA. Varje vecka har teamen också reflekterande samtal med den nationella koordinatorn och en kontaktperson från Sverige. Du har också möjlighet till personliga samtal online med din förebedjare, detta för att enskilt få reflektera kring dina nya upplevelser, lärdomar och även utmaningar.

Avslutning

Läsårets sista vecka möts hela klassen igen till avslutningskurs på svensk mark. Avslutningskursens syfte är att utvärdera och reflektera kring erfarenheter och lärdomar som man fått under det gångna året samt hur dessa kan tillämpas framöver.

Ekonomi

 

Kostnad

Undervisningen i Testa Mission är gratis.
Du betalar dock en egeninsats för att täcka övriga kostnader i samband med kursen.

Detta inkluderar resa tur och retur till utbildningslandet, försäkring, mat och logi under introduktions- och avslutningskurserna, samt resa och boende i samband med kursdagar i utbildningslandet med svensk lärare.

Din insats är 28 000 kronor.

Kursen är CSN-berättigad

Testa Mission är en extern kurs vid June Folkhögskola och är därmed CSN-berättigad, du kan söka både bidrag och lån för dina studier med Testa Mission.

De flesta anser dock att bidragsdelen räcker för livet i de länder kursen genomförs.
 

Övriga kostnader

Boende under introduktions- och avslutningskursen samt ute i utbildningslandet ordnas av Testa Mission. För boendet i utbildningslandet betalar du en månadshyra på 1000 kr/person. Vanliga levnadskostnader på plats i Latinamerika eller Afrika för mat, kläder och nöje står du så klart för själv. De flesta anser att CSN-bidraget räcker för att täcka dessa utgifter.

Utöver detta ordnar och betalar du själv inköp av kurslitteratur (cirka 800 kr läsår 2022/2023), vaccinationer, visum (upp till 2000 kr) och resor mellan intro- och avslutningskurs samt till och från flygplatsen. Det kan också tillkomma kostnader för kortare resor på plats.

Trailers

Studeranderätt

 

June Folkhögskola, som står bakom kursen Testa Mission, är anslutna till en gemensam studeranderättslig standard för folkhögskolor i Sverige och förbinder sig att följa det studeranderättsliga rådets beslut och rekommendationer.

Om man som studerande inte anser sig ha fått det som skolan har utlovat kan man i första hand vända sig till Testa Missions kursledning med sina synpunkter, i andra hand till Junes rektor Marcus Örebäck och i sista skedet till det studeranderättsliga rådet (FSR) för att få sitt ärende prövat.

Detta gäller studerande vid folkhögskolekurser längre än 15 dagar och i frågor som rör nedanstående områden.

Ärenden ska anmälas till FSR inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

Följande områden kan behandlas av FSR:

 • Information innan den studerande är antagen

 • Information vid kursstart

 • Deltagarinflytande och studeranderätt

 • Avgiftsfri undervisning

 • Intyg

 • Om en kurs upphör eller ställs in

 • Utvärdering

 • Försäkringar

 • Disciplinära åtgärder

 • Arkiv- och sekretessregler

Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

För mer information se studeranderätt på Junes folkhögskola: 

http://junefolkhogskola.se/om-june-folkhogskola-2/studeranderatt/

Länder Testa Mission varit i

BOLIVIA
TANZANIA

Under pågående läsår praktiserar elever i Peru och Tanzania.

Ovanför hittar du mer information om några praktikland Testa Mission tidigare haft elever i. 

Ansökan är öppen!

Ansökan till Testa Missions missionskurs läsår 24/25 gör du via JUNE folkhögskola.

 

 1. Du går in på June folkhögskolas hemsida

 2. Klickar uppe i högra hörnet på “Logga in Schoolsoft” eller klicka här 

 3. Scrollar ner och klickar på “Ansökningar”

 4. Du skapar ett konto genom att klicka på “Registrera dig här” om det är första gången du loggar in.

 5. Under Välj Skola väljer du: “June Folkhögskola” och 

 6. Under Välj Utbildning väljer du: Missionskursen - Testa Mission

 7. Sen fyller du i formuläret och skickar in så har du ansökt.

 8.  När vi fått in din ansökan kommer du få ett mail från oss där vi ber dig att komplettera din ansökan med en del dokument. Den pastor eller församlingsledare du skriver som referens i din ansökan kommer få fylla i ett rekommendationsbrev och även göra en kort telefonintervju med en av Testa Missions medarbetare. 

När vi fått in en komplett ansökan av dig, inklusive rekommendationen,

kan du bli kallad till intervju. Inom en vecka efter intervjun får du ett antagningsbesked. 

Missionskursen anordnas av June Folkhögskola. 

bottom of page