top of page

Gåva

 

Alla, oavsett ålder, behövs i arbetet att utföra Jesus missionsbefallning. Testa Mission utmanar unga till tjänst. Men det kräver resurser. Vi får en del bidrag men för att fortsätta och utveckla arbetet är vi i stort behov av månatliga gåvogivare. Naturligtvis är vi också tacksamma för en engångsgåva. 

 

Tack för ditt bidrag, det gör att vi kan fortsätta att utbilda, träna och sända ut fler unga för mission i Sverige och andra länder!  

293-3265

123 287 61 18

bottom of page