top of page

Kursinnehåll

 

Allt Testa Missions arbete utgår från vår vision att Älska Gud, Älska Människor och Dela Livet. Genom Testa Mission vill vi att du som kursdeltagare ska få möjlighet att testa att missionera, ge dig verktyg och försöka skapa tillfällen för detta. Vi tror att bästa sättet att lära sig sker genom både praktiska och teoretiska studier.

Tillsammans med ditt team är du under läsåret en del av en lokal församling. Ni är en del av församlingens mötesverksamhet såsom gudstjänster, bönesamlingar, söndagsskola etc. samt delaktiga i församlingens sociala arbete. Du får praktisera i församlingens olika verksamheter och upptäcka och tjäna utifrån dina gåvor. Detta kan exempelvis innebära att du är delaktig i lovsången, sköter ljud eller ljus, är med i barnverksamheten, missionerar, utför praktiskt arbete, evangelisation, förbön mm. Församlingarnas sociala arbeten ser olika ut beroende på vilken plats du befinner dig, men du kan exempelvis vara med i matutdelning, skolhjälp, rehabilitering för funktionshindrade, snickeriverkstad, hembesök till familjer och äldre med mera.

Vi ser alla uppgifter som andliga, utifrån att du gör dem fylld av den Helige Ande och för att tjäna och ära Gud. Oavsett om du lägger bandage, umgås med människor, städar, delar ut soppa, snickrar, sjunger, spelar eller predikar har du en andlig uppgift.

Varje vecka har du också olika teoretiska uppgifter. Under året studerar vi olika ämnen som nedan sammanfattas med några centrala frågor:

  • Det kristna uppdraget – hur kan du göra när du delar med dig av din tro och vad innebär det att bygga församling.

  • Kulturförståelse – hur kan vi anpassa oss till en annan kultur och förmedla evangeliet över kulturgränser?

  • Lärjungaskap – vad innebär det att vara Jesu lärjunge och följa honom? Hur kan det se ut?

  • Missionsstrategi – vad är vårt uppdrag? Hur gör man? Vad börjar man?

  • Troslära – vad är grundläggande för den kristna tron? Vad är frälsningen? Hur kan vi förstå treenigheten?

  • Andens gåvor – vilka är dessa och vad står det för? Hur kan jag upptäcka mina gåvor?

  • Församling och ledarskap – vad är Guds församling, lokal församling? Är församlingen betydelsefull? Hur ska man bygga församling? Vem är församlingsledare, hur är en sådan person?

  • Bibelförståelse – hur kan vi läsa Guds ord? Förhålla oss till det och förstå det?

  • Att leda sig själv – hur kan jag bevara mitt hjärta? Vad poängterar Jesus som viktigt i mitt liv för att i förlängningen kunna leda andra?

I slutet av läsåret fokuserar vi på att komma tillbaka för att inför avslutningskursen börja fundera över vad man tar med sig från året av lärdomar osv. och hur man kan applicera detta oavsett var i världen man bor.

Under året går vi igenom dessa ämnen i den veckovisa onlineundervisning som sker med hela klassen och med lärare från Sverige. Parallellt med detta läser du litteratur som går i linje med ämnet och har gruppsamtal utifrån varje veckas läsning. Varje vecka deltar teamet också i undervisning lokalt, med sin nationella koordinator eller pastor. Varje månad skriver man skriftliga uppgifter utifrån ämnet som har studerats samt en månadsrapport över månaden som gått. Under året genomförs även två grupparbeten samt två veckors utbildningsveckor i varje region med lärare från Sverige.

bottom of page