GREKLAND - THESSALONIKI

GREKLAND - THESSALONIKI

Du som elev kommer där att vara del av Apostolic Church, en pingstförsamling med flera hundra medlemmar. Där kommer du att få praktisera som del i ungdomsarbetet och gudstjänstlivet som församlingen bedriver. Församlingen bedriver även utåtriktat arbete gentemot flyktingarna och fattiga som finns i staden, som du också kommer att få vara en del av genom bland annat utdelning av mat.

Under läsåret kommer du också att få göra den mäktiga resan av att gå i Paulus fotspår, och bland annat få se Jasons hus som aposteln själv gästade hos (Apg 17:5). Att få göra nedslag i Skriftens värld stärker den egna tron och är ett vittnesbörd som du kommer att bära med dig länge och starkt.

Greklandsteamet kommer även under kursveckorna i mitten av läsåret att få träffas och umgås med Afrika-teamen i Östafrika, för undervisning & god gemenskap.

Nationalspråket är grekiska, men det förutsätts inte att du har kunskaper i detta inför din utresa. Du förväntas dock att kunna god engelska, som kommer att vara ditt främsta språk att kommunicera med på plats, även om du kommer att få en enkel grund i språket.

IMG_4618.jpg
IMG_4619.jpg