Välkommen att ansöka till Testa Mission
i Bolivia, Peru, Kenya, Tanzania eller  Grekland.

David Johansson, Föreståndare

ADRESS

Testa Mission

Östra Pumparegatan 20

331 31 Värnamo

  • Testa Mission på Facebook
  • Testa Mission på Instagram
  • Testa Mission på YouTube

GREKLAND - THESSALONIKI

Nytt för läsåret 2019-2020 är att vi sänder ut team till miljonstaden Thessaloniki i Grekland. Du som elev kommer där att vara del av Apostolic Church, en pingstförsamling med flera hundra medlemmar. Där kommer du att få praktisera som del i ungdomsarbetet och gudstjänstlivet som församlingen bedriver. Församlingen bedriver även utåtriktat arbete gentemot flyktingarna och fattiga som finns i staden, som du också kommer att få vara en del av genom bland annat utdelning av mat.

Under läsåret kommer du också att få göra den mäktiga resan av att gå i Paulus fotspår, och bland annat få se Jasons hus som aposteln själv gästade hos (Apg 17:5). Att få göra nedslag i Skriftens värld stärker den egna tron och är ett vittnesbörd som du kommer att bära med dig länge och starkt.

Greklandsteamet kommer även under kursveckorna i mitten av läsåret att få träffas och umgås med Afrika-teamen i Östafrika, för undervisning & god gemenskap.

Nationalspråket är grekiska, men det förutsätts inte att du har kunskaper i detta inför din utresa. Du förväntas dock att kunna god engelska, som kommer att vara ditt främsta språk att kommunicera med på plats, även om du kommer att få en enkel grund i språket.