PERU - RAFA

Med en folkmängd på över 30 miljoner är Peru det 4:e folkrikaste

landet i Sydamerika. Till ytan tre ggr så stort som Sverige. Två av

tre barn i åldrarna 0–12 år lever i direkt fattigdom. Hela 25

procent lider av undernäring, vilket påverkar deras hälsa, deras

mentala utveckling – och deras självbild.

Ungefär en timmas bilfärd utanför Limas centrum ligger

Jicamarca, ett stort landområde som mest består av grus. Där

bor flera tusen fattiga som flytt landsbygden för att finna arbete

i storstaden. Intill det området finns stadsdelen Canto Rey där

Värnamo Pingstförsamling under många år samarbetat med

pingstförsamlingen Bönens Hus. Ett arbete som är en frukt av

missionären Lennart Lindgrens arbete i Magdalena, Lima.

För några år sedan började församlingen Casa de Oracion (Bönens Hus) i Canto Rey ett arbete som heter Rafa, där de arbetar bland de fattiga i Jicamarca-området, med inriktning mot barn och familjer. Arbetet började med gudstjänster, men vid sidan av det utbildades också handledare (med ett samarbete från Svensk Pingstmission) dessa erbjöd sedan 11 månaders kurs för dem som ville lära sig läsa, räkna och skriva. Församlingen har sedan starten planterat tre församlingar i området. Genom dessa församlingar bedriver man ett socialt arbete med en klar målsättning.

Vision

Församlingarna vill att Rafa ska vara ett projekt som påverkar

samhället. Att familjer bevaras hela och barnen får en bra

uppväxt med kristna principer och värderingar.

Uppdrag

Rafa vill ge barnen möjlighet att förbättra sitt inlärande och sin

självkänsla och att fullt åtnjutna sina rättigheter.  Man vill

medvetandegöra föräldrarna att ta sitt ansvar, genom att

tillhandahålla verktyg för bättre kommunikation mellan

föräldrar och barn.

MÅL

Rafa har klara mål för arbetet.

- Förbättra förståelsen för barns behov av skolstöd.
- Ge lunch för att stödja deras näring.
- Besök hos familjer för att ge undervisning om föräldraskap och kristna värderingar.

Aktiviteter

1 – Undervisning matematik och språk i tre nivåer: 3 – 6 år, 7 -9 år, 10 – 13 år
2 -. Besök hos familjer.
3 – A Family Retreat årligen
4 – Workshops för föräldrar
5. – Sopputdelning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammarbetsförsamlingar i Sverige för Rafa i Peru är Pingstförsamlingarna i Mölndal, Värnamo, Torsby , Östersund och Sunne.