NICARAGUA - CIUDAD DARIO

Nicaragua är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika då

ungefär hälften av befolkningen lever i fattigdom och de statliga

finanserna lider tydligt av underskott. Ännu fler i Nicaragua hotas

av att hamna i fattigdom på grund av den globala ekonomiska

krisen under 2009 samt att regeringen uppvisar stora brister i

uppfyllandet av politiska och sociala rättigheter. 

25:40 HELP TO HELPs arbete består främst av att stötta en

förskola/skola med 143 barn. Förskolan/skolan finns för de

fattigaste barnen i staden Ciudad Dario och det är en ypperlig

chans för barnen att få ett mål mat, leka och att få vara barn.

På förskolan/skolan finns anställd personal och det finns ett

aktivt pedagogiskt arbete med undervisning, dans, musik och

måleri. De satsar på större evenemang vid jul, påsk, mors dag

och andra högtider och speciella dagar. Bland barnen är det

mycket uppskattat. Under året har förskolan/skolan undervisat

föräldrar och barn om sexuella övergrepp. Detta för att barnen

ska bli medvetna om vad som är okej och inte är okej och att

undvika att barnen senare hamnar i prostitution.

 

Förskolan/skolan är viktig i Ciudad Dario. Barnen behöver en

positiv kraft som står på deras sida. Var med och stötta dessa

barn och de eldsjälar som brinner för de utsatta barnen i

Ciudad Dario.

Din gåva behövs!

Samarbetsförsamlingar i Sverige för Nicaragua är

Pingstförsamlingarna i Östersund, Gävle, Boden och

Filadelfia Stockholm.