BOLIVIA - COCHABAMBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolivia har ungefär samma befolkningsmängd som Sverige, men är till ytan dubbelt så stort. Det är Sydamerikas fattigaste land och gatubarn finns det tusentals av. I staden Cochabamba och i dess förort Sacaba finns det ett förebyggande arbete bland barn och familjer som kallas SOANI. Det huvudsakliga målet är att minska tillökningen av gatubarn och möta de barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen att börja leva på gatan och sluta skolan.

SOANI har fyra huvudaktiviteter:

1. Lördagar samling/läxhjälp på Sacabas kyrkogård

Barnen finns på kyrkogården för att arbeta och dra in inkomster till

familjen under dagtid och helger när de inte är i skolan. Barnens arbete

består i att betjäna dem som besöker gravarna. Arbetet kan bland annat

vara att tvätta gravmonument, vattna blommor, spela musik vid graven,

bedja å de anhörigas vägnar vid graven och även att tvätta någons bil

under besöket vid kyrkogården.

 • Barnen motiveras på olika sätt att fortsätta sin skolgång

 • Barnen får läxhjälp

 • Barnen får undervisning i engelska

 • Barnen får hjälp till kreativitet att utveckla sin förmåga

 • Barnen får kärlek och värme för ande, själ och kropp

 

2. Onsdagar och fredagar hembesök hos barnens familjer

 • Föräldrarna får lite av basvaror för matlagning

 • Föräldrarna får upplysning om faran för barnen att vara på gatan

 • Föräldrarna får upplysning om konsekvenserna av att barnen lämnar skolan

 • Föräldrarna får upplysning om faran med droger

 • Föräldrarna får grundläggande hälsoundervisning

 • Föräldrarna får tips på allmän utveckling av hemmet

 • Föräldrarna inbjuds till workshops för ytterligare undervisning

 • Föräldrarna får kärlek och värme för ande, själ och kropp

 

3. Workshops för barnens föräldrar

 • SOANI har workshops en gång i månaden för de föräldrar som har barn i riskzonen. Detta pågår sedan kontinuerligt några månader framåt där dem får olika undervisningspass om t.ex. barnuppfostran, hälsa, etik och moral.

 

4. En dag för hela familjen

SOANI anordnar en heldag/ 4 gånger per år med aktiviteter och
undervisning som är till för hela familjen.

 • Familjerna får undervisning om olika ämnen beroende på
  åldersgrupp

 • Familjerna får undervisning om kristen tro

 • Familjerna får möjlighet till vägledning

 • Familjerna får mat, tid till lek och gemenskap

 • Familjerna får kärlek och värme för ande, själ och kropp

 

Ansvarig församling

Sedan flera år har Pingstkyrkan Peña de horeb i Sacaba stått bakom SOANI och arbetets huvudansvariga Isabel Perez är en del av den församlingen. Det finns även utifrån församlingen en ledningskommitté för arbetet.

 

Samarbetsförsamlingar i Sverige för Bolivia är Pingstförsamlingarna i Mölndal, Lidköping, Strömsund, Huddinge, Torsby, Östersund och Filadelfia Nyköping.