Testa Mission har en missionskurs på ett läsår som genomförs i samverkan med Kaggeholms Folkhögskola. Efter en två veckors introduktionskurs i Sverige i augusti, åker kursdeltagarna ut i team till något av våra utbildningsländer i Sydamerika eller Afrika. Under nio månaders tid är de där en del av en lokal församling och delaktiga i deras sociala arbete. Samtidigt som de också lär sig genom teoretiska studier i form av onlinelektioner från Sverige, litteraturstudium, samtal, lokal undervisning samt genom rapporter och övriga uppgifter. Varje team är på fyra-sex personer. Vår önskan är att man i så hög grad som möjligt ska få praktisera i det som passar sina gåvor. Kursen avslutas med en avslutningskurs tillsammans med samtliga elever i Sverige. 

 

Syftet med Testa Mission är att du som elev ska få testa att missionera. Att du ska få utvecklas i hur man bygger relationer och delar sin tro till medmänniskor för att på så sätt få Guds rike att växa. Vi vill att du ska utveckla dina gåvor och komma närmare Gud. Allt Testa Missions arbete utgår från vår vision: Älska Gud, Älska människor och Dela livet.

 

Välkommen med din ansökan!