top of page

Kursinnehåll

Allt Testa Missions arbete utgår från vår vision att “Älska Gud, Älska Människor och Dela Livet”. Genom Testa Mission vill vi att du som kursdeltagare ska få möjlighet att testa mission genom att ge dig verktyg och försöka skapa tillfällen för detta. Vi tror att bästa sättet att lära sig sker genom både praktiska och teoretiska studier.

Tillsammans med ditt team är du under läsåret en del av en lokal församling. Ni är en del av församlingens mötesverksamhet såsom gudstjänster, bönesamlingar, söndagsskola. Ni är även delaktiga i församlingens sociala arbete. Du får praktisera i församlingens olika verksamheter och upptäcka och tjäna utifrån dina gåvor. Detta kan exempelvis innebära att du är delaktig i lovsången, sköter ljud eller ljus, är med i barnverksamheten, evangeliserar, utför praktiskt arbete eller delar ett ord på gudstjänsterna. 

Ni är även med i församlingarnas sociala arbeten, dessa ser olika ut beroende på vilken plats du befinner dig, men du kan exempelvis vara med och hjälpa till på skolor, vara med på matutdelning, läxhjälp, rehabilitering för funktionshindrade, hembesök till familjer och äldre med mera. Vi tror på ett evangelium för ande, kropp och själ. Därför ser vi alla uppgifter som andliga. Då vi tror att vi går in i alla uppgifter med den Helige Andes kraft och med ett mål att tjäna och ära Gud. Så oavsett om du lägger bandage, umgås med människor, städar, delar ut soppa, sjunger, spelar eller predikar har du en andlig uppgift.


Varje tisdag och onsdag har du onlinelektioner via zoom med hela klassen, oavsett vilket land ni är i, och med lärare från Sverige. Varje pass är två timmar. Parallellt med detta läser du litteratur som går i linje med ämnet och har gruppsamtal utifrån varje veckas läsning. Du lyssnar även på en podd och har poddsamtal med ditt team. Varje vecka deltar teamet också i undervisning lokalt, med sin lokala koordinator eller pastor. Varje månad skriver man skriftliga uppgifter utifrån ämnet som har studerats samt en månadsrapport över månaden som gått. Under året genomförs även några grupparbeten. 


På tisdagarna har vi det som kallas Bibelspåret eller Bible workshop. Där vi tillsammans läser en bibelbok i taget och får fördjupa oss i den. Utifrån frågor så som: Vem skrev den? När? Vad är kontexten bakom boken? Hur kan vi applicera Ordet idag? En lärare är med och undervisar och lämnar även utrymme för samtal över teamen. Vi läser ett evangelium, apostlagärningarna och några av breven under årets lopp. Alla elever uppmanas även till att läsa resterande delar av Nya (och gamla) testamentet under året.


På onsdagarna har vi undervisning utifrån centrala teman som blir olika ämnesblock under året. Här möter du ett gäng olika pastorer, församlingsbyggare och ledare som undervisar utifrån deras arbete och passion. Detta är några av teman som studeras under året:

  • Uppdraget – hur kan du göra när du delar med dig av din tro och vad innebär det att bygga församling?

  • Kulturförståelse – hur kan vi anpassa oss till en annan kultur och förmedla evangeliet över kulturgränser?

  • Lärjungaskap – vad innebär det att vara Jesu lärjunge och följa honom? Hur kan det se ut?

  • Missionsstrategi – vad är vårt uppdrag? Hur gör man? Vad börjar man?

  • Andens gåvor – vilka är dessa och vad står det för? Hur kan jag upptäcka mina gåvor?

  • Församling och ledarskap – vad är Guds församling och varför är den lokala församlingen så viktig? Hur kan man bygga församling?

Vi samarbetar även med IBRA och tillsammans har vi ett mediaspår. Där ni som team får starta instagramkonton, göra podd & filmer som ni kan skicka hem till era församlingar i Sverige, och arbeta med kreativt skrivande. Detta pågår löpande under året.


Mitt under året har alla i samma land kursdagar två veckor och då kommer lärare från Sverige till teamen. Under denna tiden är det fokus på Anden, gåvorna och bibelundervisning.


I slutet av läsåret har vi en avslutningskurs där vi börjar reflektera över vad du tar med dig från året med Testa Missions missionskurs. Vi reflekterar även kring hur du kan applicera det du lärt dig oavsett var i världen du bor.

bottom of page