Välkommen att ansöka till Testa Mission
i Bolivia, Peru, Kenya, Tanzania eller  Grekland.

David Johansson, Föreståndare

ADRESS

Testa Mission

Östra Pumparegatan 20

331 31 Värnamo

  • Testa Mission på Facebook
  • Testa Mission på Instagram
  • Testa Mission på YouTube

Vi börjar läsåret med en två veckors introduktionskurs i Sverige då samtliga kursdeltagare träffas för att lära känna varandra och få information och undervisning inför det kommande läsåret. Sedan reser du tillsammans med ditt team ut till ert utbildningsland där ni möts upp av er nationella koordinator. Den nationella koordinatorn finns nära teamet under hela läsåret och är väl insatt i din nya kultur och samhälle och kan därför handleda dig i anpassningen till din nya vardag. På varje plats finns också en nationell koordinator som har i uppdrag att verka för en bra praktik och goda relationer till församlingen. I de verksamheter ni gör praktik i, finns också en eller flera handledare som kommer att handleda er i det ni ska göra. Utöver samtal med den nationella koordinatorn har du också kontinuerlig kontakt med kursledningen i Sverige och varje vecka en svensk lärare i samband med onlineundervisningen. Vid ett antal tillfällen har du också personliga samtal online med en samtalspartner, detta för att enskilt få reflektera kring dina nya upplevelser, lärdomar och även utmaningar.

Läsårets sista vecka möts hela klassen igen till avslutningskurs på svensk mark. Avslutningskursens syfte är att utvärdera och reflektera kring erfarenheter och lärdomar som man fått under det gångna året samt hur dessa kan tillämpas framöver.